Innebandy i Lom

Vi trenger flere medlemmer!

 

Innebandy er en populær idrett, både lokalt og i våre nabokommuner. Idretten blir ofte praktisert i en uformell og «ikke-organisert» form. Gutter og jenter, kvinner og menn i alle aldrer ser ut til å trives godt med det sosiale og sportslige ved denne idretten. Disse gruppene og lagene varierer i størrelse og aktivitet. Mange samles en eller to ganger i uken og spiller det mange vil betegne som «skolebandy». Høye køller, farlige slag, minimalt reglement og høyt tempo. Dette er en god start, men vi ønsker å ta dette noen steg lengre, i en mer organisert form.

Vi i Lom Innebandyklubb ønsker å se om interessen for et samlet miljø for denne idretten er stor nok til å kunne etablere oss som en enda større klubb. Med egne lag og grupper, med hver sine ansvarlige representanter i styret. Vi mener at alle utøvende spillere og lag/grupper av innebandy i Lom burde samles i et felles miljø, og stå sammen under samme tak. Dette gir store fordeler for alle som ønsker å spille innebandy, både nå og i årene som kommer. Snart er en ny hall i Lom med full banestørrelse klar for bruk, og her blir det stor etterspørsel fra alle organiserte lag og foreninger i de forkjellige idretter vi har i Lom Kommune.

Dette går derfor ut som en oppfordring til både kommunen og idrettsrådet samt alle utøvende innebandy- deltagere og lag/grupper, om å gjøre en felles innsats for å samle innebandyen i den ene lille, unge og lovende klubben bygda har, som et alternativt tilbud til det vi ellers har hatt fra de øvrige organiserte idretter i Lom.

 

Ta kontakt med oss i dag, kom på våre treninger, ta del i et aktivt og sosialt miljø i Lom!

 

Styret, Lom IBK