Høsttrening starter opp

Lom Innebandyklubb startar opp att med trening i Utgard torsdagar frå kl.19:30-21:00 den 11.september og tysdagar frå kl.19:30-21:00 den 7.oktober. Dette er eit lavterskeltilbod for begge kjønn frå 15 år og opp (endt ungdomsskule). Meir informasjon på www.lomibk.com og Facebook. VELKOMMEN!