2012 update

Hei alle sammen!

Lom Innebandyklubb har vært en forholdsvis passiv klubb den senere tid pga. noe tidsmangel og initiativ fra styrets side. Vi har en noe uviss fremtid kommende år (2012) pga. situasjonen ved Samfunnshuset, og et ellers fullbooket Steinfjos.

 

Klubben vil likevel fortsatt være oppegående også i 2012, men i en passivere form. Styret vil jobbe videre med klubben, og vurdere foretakets videre drift, ut året. Så får vi se hvor vi står ved utgangen av året.

Vi jobber med å få til alternative treningslokaler og tider. Dersom dette kommer på plass vil vi fortsatt ha mulighet for utleie av utstyr. Oppdateringer vedrørende treninger vil komme fortløpende på nettsiden vår.

Vi vil også gjennomføre ett eller to loddsalg i løpet av 2012. Det første vil være salg av skrapelodd, som begynner i starten av februar. Håper alle er imøtekommende til våre selgere 🙂

Fortsatt godt nyttår, hilsen oss i Styret 🙂